Thực hiện công văn 108/PGD&ĐT Huyện Tân Hiệp – Tỉnh Kiên Giang. Về việc cho học sinh đi học trở lại

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện công văn số 108/PGD&ĐT. Về việc cho học sinh Khối 9 đi học trở lại từ ngày 27/4/2020, riêng học sinh Khối 6,7,8 đi học lại ngày 04/5/2020 sau thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19.