Trần Phi Hùng
 • Trần Phi Hùng
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu trưởng - Bí thư Chi bộ
 • 0972.151.939
 • hungpt1967@gmail.com
 • - Trình độ chuyên môn: Cử nhân QLGD - Trình độ lí luận chính trị: Cao cấp - Tin học: Chứng chỉ A - Ngoại ngữ: Chứng chỉ B
Nguyễn Hoàng Nam
 • Nguyễn Hoàng Nam
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu trưởng
 • 0984.742.196
 • Email: namnh196@gmail.com
 • - Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Toán - Trình độ lí luận chính trị: - Tin học: Chứng chỉ A - Ngoại ngữ: Chứng chỉ B
Trần Duy Phát
 • Trần Duy Phát
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu trưởng - Phó Bí thư
 • 0939909499
 • duyphat17@gmail.com
 • - Trình độ chuyên môn: Cử nhân QLGD - Trình độ LLCT: Trung cấp - Tin học: Đại học Sư phạm Tin học - Trình độ Ngoại ngữ: Tiếng Anh B1