Giới thiệu

Trường Trung học cơ sở Thị Trấn Tân Hiệp được được thành lập vào năm 1997, tọa lạc tại Khu phố B, thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. Dân số trên địa bàn tương đối đông, chủ yếu sống bằng nghề nông, một số tiểu thương và buôn bán nhỏ. Tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tương đối ổn định, các chỉ tiêu kinh tế cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra hàng năm. Trình độ dân trí ngày một được nâng cao, giáo dục và đào tạo được quan tâm đúng mức. Tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi và tỉ lệ học sinh hoàn thành chương trình THCS ngày càng được nâng lên.
Tổng diện tích nhà trường là 6936,42m2, trường có 17 phòng học, 5 phòng bộ môn, 1 phòng Hội đồng giáo viên, 1 phòng thư viện, 1 phòng thiết bị, 1 phòng truyền thống, 1 phòng Y tế, các trang thiết bị đầy đủ đảm bảo tốt hoạt động dạy và học. Hiện nay nhà trường có 32 lớp với 1107/620 học sinh. Tổng số nhân sự là 71 người, trong đó có 42 nữ; 100% giáo viên có trình độ chuyên môn đạt chuẩn, trong đó trên chuẩn đạt 84,6%. Trường có 7 tổ chuyên môn với 66 giáo viên trực tiếp giảng dạy. Hàng năm nhà trường đều tổ chức và tham dự các chuyên đề nâng cao chất lượng dạy và học, có kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho tập thể CB-GV và luôn đạt được các chỉ tiêu đề ra. Trường có chi bộ độc lập với 36 đảng viên, liên tục đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh, vững mạnh tiêu biểu.