ĐẠI HỘI CHI BỘ LẦN THỨ XII (2020-2022)

Lượt xem:

Đọc bài viết

Được sự cho phép của Đảng ủy Thị trấn Tân Hiệp vào ngày 17/10/2019 Chi bộ Trường THCS Thị trấn Tân Hiệp đã tổ chức Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2022. Chi bộ đã bầu ra Ban chi ủy gồm 5 đồng chí và các chức danh như sau:
1. Đồng chí Trần Phi Hùng – Bí thư
2. Đồng chí Trần Duy Phát – Phó Bí thư
3. Đồng chí Nguyễn Ngọc Diệu – Chi ủy viên
4. Đồng chí Lâm Văn Tấn – Chi ủy viên
5. Đồng chí Ngô Văn Thiết – Chi ủy viên