Trường THCS Thị Trấn Tân Hiệp

  • Điện thoại: (+84) 02973.834.523
  • Email: c2thitranth.kiengiang@moet.edu.vn
  • Địa chỉ: Số 97, Khu phố B, Thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang